۱۴۰۱ دوشنبه ۲۴ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ سه شنبه ۲۱ ارديبهشت   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ سه شنبه ۱۸ مرداد   

 

دکتر عباس آقائی افشار

CV.pdf

https://isid.research.ac.ir/Abbas_AghaeiAfshar

دکتر سیدایمان فاطمی

CV.pdf

https://isid.research.ac.ir/SeyedIman_FatemiRabori2

دکتر رضا محمدی نژاد

CV.pdf

https://isid.research.ac.ir/Reza_Mohammadinejad

دکتر میلاد عبدی

CV.pdf

https://isid.research.ac.ir/Milad_Abdi

دکتر فاطمه شریفی

CV.pdf

https://isid.research.ac.ir/Fatemeh_Sharifi

دکتر سمیه تاجیک

CV.pdf

 

https://isid.research.ac.ir/Somayeh_Tajik