۱۴۰۱ دوشنبه ۲۴ مرداد

کرمان: بلوار جمهوری - بعد از چهارراه فرهنگیان - جنب دانشکده فنی - مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری

 

تلفن: 32112794 - 034

 

 

کد پستی: 7618866749

 

 

پست الکترونیک: Tropicalkerman@gmail.com

 

 

/Images/UserFiles/1008/file/IMG-20220709-WA0015.jpg