۱۴۰۱ دوشنبه ۲۴ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ شنبه ۱ ارديبهشت   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ سه شنبه ۱۸ مرداد   

Research Center Of Tropical and Infectious Diseases Kerman University Of Medical Sciences, Kerman, Iran

مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ایران

 

 

 

 

شناسه اسکوپوس

 

SCOPUS: 60171708

https://www.scopus.com/standard/marketing.uri