۱۴۰۱ دوشنبه ۲۴ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ سه شنبه ۵ دي   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ يکشنبه ۶ تير   
   

معصومه پری زاده

مسئول امور اداری و کارشناس مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری

بهناز افلاطونیان

پژوهشگر و کارشناس مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری