۱۴۰۱ دوشنبه ۲۴ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ سه شنبه ۵ دي   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ دوشنبه ۲۹ شهريور   

برنامه استراتژيک مرکز تحقيقات بيماريهاي عفوني و گرمسيري

 

هدف کلي

تعيين نيازهاو پاسخ به مشکلات مردم و سوالات پژوهشگران دردرمان کليات بيماريهاي عفوني و گرمسيري و انجام پژوهشهاي اپيدميولوژيک بهداشتي،درخصوص بيماريهاي عفوني و گرمسيري

 

استراتژي (راهبردها)

جلب مشارکت عمومي جامعه و بکارگيري مرکز آموزش هاي مختلف کنترل بيماريهاي عفوني

گرايش همکاري هاي بين بخشي و درون بخشي در جهت کنترل بيماريهاي عفوني

 ايجاد انگيزه جلب مشارکت سازمانهاي مختلف در پژوهش هاي کاربردي مانند محيط زيست، شهرداري ، آب و فاضلاب ، فرمانداري و ...

جلب و جذب نيروي انساني در زمينه هاي مختلف علوم پايه و باليني و آزمايشگاهي

کوشش در انجام پژوهشهايي با مشارکت WHO ،  NGOها و سازمانهاي غير دولتي داخل و خارج

انجام پايان نامه هاي کارشناسي ارشد و PhD در رشته هاي مختلف باليني و پايه

شناسائي وکنترل بيماريهاي عفوني و گرمسيري در منطقه