۱۴۰۱ دوشنبه ۲۴ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ سه شنبه ۵ دي   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۰ اسفند   

 

مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری از سال 1380به عنوان کمیته فعالیت خود را آغاز نمود

و از سال 1388 هم بصورت مصوب ادامه و اولین ارزیابی هم در سال 1390 انجام گرفت.

 

این مرکز بنا به ضرورت حفظ و توسعه سلامت و ارتقاء سطح علمی پژوهشی کشور بویژه در جنوب شرق تأسیس گردید

و درصدد است یکی از موفق ترین مراکز تحقیقات در سطح منطقه و کشور باشد.

 

مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری در سال 1395 موفق به کسب مجوز قطعی گردید.