۱۴۰۰ پنج شنبه ۷ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ شنبه ۲۷ مرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ سه شنبه ۲۴ تير   

کرمان: بلوار جمهوری - بعد از چهارراه فرهنگیان - جنب دانشکده فنی - مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری

 

تلفن: 32112794 - 034

 

پست الکترونیک: Tropicalkerman@gmail.com