۱۳۹۹ يکشنبه ۱۷ اسفند
 

دکتر عباس آقائی افشار             رئیس مرکز

مرتبه علمی                  دانشیار

درجه علمی       دکترای تخصصی ( PhD ) حشره شناسی پزشکی

تلفن تماس                  32112794-034

 

 

دکتر سیدایمان فاطمی رابری             معاون پژوهشی مرکز

مرتبه علمی                   استادیار

          درجه علمی          دکترای تخصصی PhD - داروشناسی

         تلفن تماس                  32112794-034