۱۳۹۹ يکشنبه ۱۷ اسفند
دکتر محمدرضا افلاطونیان استادیار
دکتر شهلا منصوری  استاد تمام 
دکتر سیدامین آیت الهی موسوی دانشیار
     
دکتر حمید شریفی دانشیار
دکتر محمد خلیلی دانشیار
دکتر رضا قنبرپور ممقانی دانشیار