سه شنبه ١٣٩٧/٤/٢٦    EN
 مدیر سیستم
  حق تالیف مقاله های منتج از پایان نامه ها
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1392/02/17
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

احتراماً به استحضارمحققین و مجریان محترم طرح های تحقیقاتی مي رساند، که يکي  از موارد ارزشيابي مراکز، مقالات منتج از پايان نامه مي باشد از مجريان محترم خواهشمند است, طرح هاي در دست اجراي خود ويا مقالاتي را که submit نموده اند در قسمت قدردانی کلمه منتج از پايان نامه را حتماً ذکر فرمایند.ضمناًبه مقالات منتج از پايان نامه که جمله فوق دربخش قدردانی نوشته شود مبلغ 10 درصد به حق التاليف مقاله اضافه مي گردد