دوشنبه ١٣٩٧/٣/٢٨    EN
 مدیر سیستم
  Affiliation مرکز
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1392/02/17
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

اساتید و پژوهشگران محترم

احتراماً، بر اساس آیین نامه ارزشیابی وزارت بهداشت ، مقالاتی که در آدرس آن نام گروه یا دانشکده اول یا بین نام مرکز تحقیقاتی و دانشگاه علوم پزشکی ذکر شود قابل قبول نبوده و هیچ امتیازی برای مرکز کسب نخواهد شد. خواهشمند است جهت کسب امتیاز برای مرکز به این نکته توجه نمایید و آدرس فارسی و لاتین مرکز را مطابق ذیل در مقالات ذکر فرمائید.

مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری،دانشگاه علوم پزشکی کرمان،ایران

Research Center for Tropical and Infectious Diseases, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran