سه شنبه ١٣٩٧/٤/٢٦    EN
برنامه كارگاه

کارگاه روش تحقیق (1)


روش و مهارت عنوان نویسی در پژوهشهای بیماریهای عفونی و گرمسیری

 

 

رئیس کارگاه: دکتر محمدرضا افلاطونیان

دبیر اجرائی: لیا رنجبر

کارشناس در کارگروهی: بهناز افلاطونیان

مسئول امور: معصومه پریزاد

 

گروه هدف: کارشناسان مراکز و دانشجویان ارشد

زمان برگزاری: 20/8/93-21/8/93

 

بـرنامه کـارگاه

تاریخ

موضوع

زمان

مدرس

ساعت

روز اول

تلاوت قرآن و افتتاحیه

30 دقیقه

-

30/9-9

اهمیت و ضرورت تحقیق در بیماریهای عفونی

30 دقیقه

آقای دکتر ایرج شریفی

10-30/9

جایگاه و اهمیت انتخاب عنوان در تحقیق

30 دقیقه

آقای دکتر حمید شریفی

30/10- 10

فرایند انتخاب موضوع در بیماریهای عفونی و گرمسیری

1 ساعت

آقای دکتر افلاطونیان

30/11-30/10

نمازاستراحتپذیرایی

45 دقیقه

-

15/12-30/11

اهمیت کارگروهی و گروهبندی شرکت کنندگان

45 دقیقه

آقای دکتر افلاطونیان

13- 15/12

روز دوم

رعایت مقررات در نگارش عنوان

30 دقیقه

آقای دکتر افلاطونیان

10-30/9

کارگروهی

1 ساعت

-

11-10

اهمیت بررسی متون در انتخاب عنوان

30 دقیقه

آقای دکتر حمید شریفی

30/11-11

نمازاستراحتپذیرایی

45 دقیقه

-

15/12-30/11

کار گروهی

1 ساعت

آقای دکتر افلاطونیان

15/13-15/12

گزارش کار گروهی و بیان عناوین

2 ساعت

آقای دکتر افلاطونیان

15/15-15/13

 

زمان ثبت نام تا تاریخ 18/8/1393

حداکثر ظرفیت کارگاه 24 نفر (  دارای امتیاز شغلی و پژوهشی  )

محل برگزاری: چهارراه طهماسب آباد، روبروي كلينيك بعثت، معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه سالن کارگاهها

تلفن تماس: 32112794