سه شنبه ١٣٩٧/٤/٢٦    EN
   پژوهشگر و کارشناس ارزشیابی مرکز 

لیا رنجبر 


درجه علمی: کارشناس ارشد MBA 
   

پژوهشگر و کارشناس کمیته HSR 

بهناز افلاطونیان

درجه علمی: کارشناس علوم اجتماعی- پژوهشگری

                        پژوهشگر و مسئول امور اداری مرکز

معصومه پریزاد